Het vitamine D-advies van de Gezondheidsraad

Het advies van de Gezondheidsraad heeft betrekking op gezonde mensen en kan verdeeld worden in een advies voor mensen die 400 IE (10 μg) vitamine D extra nodig hebben en een advies voor mensen die 800 IE (20 μg) vitamine D extra nodig hebben.

Advies dagelijks 400 IE vitamine D
De Gezondheidsraad adviseert de volgende groepen Nederlanders om dagelijks 400 IE (10 μg) extra vitamine D toe te voegen aan het dagelijks voedingspatroon:
• Kinderen tot 4 jaar
• Mensen met een donkere huidskleur (vanaf huidtype IV)
• Mensen die dagelijks weinig buitenkomen bij een hoogstaande zon*, die de zon mijden of die buiten lichaamsbedekkende kleding dragen
• Zwangere vrouwen
• Vrouwen van 50 tot 70 jaar

Doe nu de zelftest om te bepalen of ook jij extra vitamine D nodig hebt.

Advies dagelijks 800 IE vitamine D
De Gezondheidsraad adviseert daarnaast iedereen, zowel mannen als vrouwen, van 70 jaar en ouder om dagelijks 800 IE (20 μg) vitamine D toe te voegen aan het normale voedingspatroon.

Doe nu de zelftest om te bepalen of ook jij extra vitamine D nodig hebt.

Heb je vragen over de dosering die voor jouw situatie van toepassing is? Vraag dan je apotheek om advies.

Over de Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is een wetenschappelijk orgaan dat de Nederlandse regering adviseert over de volksgezondheid en gezondheidszorgonderzoek. In september 2012 is het advies over vitamine D aangepast.

* Weinig buitenkomen is volgens de Gezondheidsraad dagelijks minder dan 15 tot 30 minuten bij een hoogstaande zon (tussen 11.00 en 15.00 uur) buitenkomen met hoofd en handen ontbloot.